Experimental and numerical analysis of streamwise vortex generator for subsonic flow - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental and numerical analysis of streamwise vortex generator for subsonic flow

Abstrakt

W pracy przedstawiono porównanie wyników obliczeń numerycznych dwoma kodami (FLUENT i SPARC) na tle badań eksperymentalnych generatora wirów wzdłużnych. Przedstawiono wyniki dla liczb Macha przepływu głównego 0.3 i 0.8. Porównano ciśnienie całkowite w dwóch przekrojach za otworem przez który realizowany jest wydmuch. Przedstawiono strukturę wiru wzdłużnego uzyskaną dla obu programów. Średnica otworu jetu jest równa 1mm, co odpowiada 0.077 grubości warstwy przyściennej (13 mm). Parametry spiętrzenia w kanale głównym oraz na wlocie do otworu (generator wiru) są zbliżone.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Chemical and Process Engineering-Inżynieria Chemiczna i Procesowa nr T. 27, strony 985 - 998,
ISSN: 0208-6425
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Flaszyński P., Szwaba R.: Experimental and numerical analysis of streamwise vortex generator for subsonic flow// INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. -Vol. T. 27., nr. z. 3/1 (2006), s.985-998
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi