Experimental and numerical investigation of crosstalk effect in coupled coplanar waveguides - part i: bi-mode coupled line representation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental and numerical investigation of crosstalk effect in coupled coplanar waveguides - part i: bi-mode coupled line representation

Abstrakt

W pracy przedstawiono analizę zjawiska przesłuchu w strukturze sprzężonych falowodów koplanarnych. Analiza wykorzystując metodę przestrzeni widmowej i bazując na dwurodzajowym modelu pary linii sprzężonych uwzględnia efekty dyspersji obserwowane w zakresie wysokich częstotliwośći. Przedyskutowano zagadnienie sposobu definicji impedancji charakterystycznych dla prowadzonych rodzajów pola. Wyniki modelowania numerycznego potwierdzono na drodze badań eksperymentalnych uzyskując bardzo dobrą zgodność na poziomie zarówno wartości jak i kształtu sygnałów przesłuchu w dziedzinie czasu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY nr 48, strony 669 - 676,
ISSN: 0018-9375
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Stefański T., Janiczak B.: Experimental and numerical investigation of crosstalk effect in coupled coplanar waveguides - part i: bi-mode coupled line representation// IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY. -Vol. 48., nr. nr 4 (2006), s.669-676
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi