Experimental and theoretical study of protonated water cluster - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental and theoretical study of protonated water cluster

Abstrakt

Za pomocą metody rojowej zbadano powstanie i dryf dodatnio naładowanych klastrów wody H+(H20)n n=1-7. Oszacowano energie dysocjacji. Prace uzupełniają obliczenia kwantowe konfiguracji wybranych klastrów. Dokonano obliczeń kilkunastu konfiguracji zjonizowanych klastrów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Molecular Physics Reports nr 36, strony 140 - 144,
ISSN: 1505-1250
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wróblewski T., Mechlińska-Drewko J., Gazda E., Karwasz G.: Experimental and theoretical study of protonated water cluster// Molecular Physics Reports. -Vol. 36., (2002), s.140-144
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi