Experimental and theoretical study of surface cooling using a single microjet - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental and theoretical study of surface cooling using a single microjet

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych intensyfikacji wymiany ciepła przy pomocy pojedynczych strug wody i powietrza.Uzyskana na podstawie wyników korelacja, opisująca współczynnik przejmowania ciepła, posłużyła do weryfikacji modelu opracowanego wcześniej przez Mikielewicza (2007).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery strony 95 - 110,
ISSN: 0079-3205
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Mikielewicz D., Muszyński T.: Experimental and theoretical study of surface cooling using a single microjet// Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery. -., nr. no 122 (2010), s.95-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi