Experimental investigations of interturn faults in transformer winding using frequency response analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental investigations of interturn faults in transformer winding using frequency response analysis

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych specjalnego Transformatora Trakcyjnego o Zredukowanej Skali (TTZS) z wykorzystaniem metody analizy odpowiedzi w dziedzinie częstotliwości. Pokazano wybrane wyniki analiza FRA nieuszkodzonych symetrycznych uzwojeń strony wtórnej. Zmierzono widmo amplitudowe w przypadku zwarć zwojowych pojedynczych zwojów niektórych cewek. Wykazano, że miejsce wystąpienia zwarcia zwojowego ma wpływ na zmianę widma amplitudowego. Dodatkowo przeanalizowano wrażliwość metody FRA w zależności od wartości rezystancji zwierającej zwój cewki i podano, w jakim zakresie tej wartości możliwa jest detekcja zwarcia zwoju.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 139 - 142,
ISSN: 1425-5766
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wilk A.: Experimental investigations of interturn faults in transformer winding using frequency response analysis// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 28 (2010), s.139-142
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi