Experimental measurements of friction forces on the tissue in probabilistic view - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental measurements of friction forces on the tissue in probabilistic view

Abstrakt

Niniejsza praca jest poświęcona wyznaczaniu wartości sił tarcia wywołanych podczas hydrodynamicznego przepływu lepkosprężystej cieczy odżywczej na powierzchniach hodowanych chondrocytów w bioreaktorze. Badania realizuje się w nano skali przy wykorzystaniu mikroskopu sił atomowych. Chondrocyty hodujemy w celu naprawy uszkodzonych chrząstek stawowych kolana człowieka.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 13, strony 427 - 435,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K.: Experimental measurements of friction forces on the tissue in probabilistic view// Journal of KONES. -Vol. 13., nr. nr 3 (2006), s.427-435
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi