Experimental study on earthquake-induced pounding between structural elements made of different building materials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental study on earthquake-induced pounding between structural elements made of different building materials

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie wyników dwóch eksperymentów dotyczących zderzeń pomiędzy elementami wykonanymi z różnych materiałów budowlanych, takich jak: stal, beton, drewno i ceramika. Pierwszy z nich polegał na zrzucaniu kul na płaską powierzchnię, drugi dotyczył zderzeń modeli konstrukcji poddanych wymuszeniom sejsmicznym na stole wstrząsowym. Wyniki testów pokazują, iż wpływ materiału elementów kolidujących ze sobą na zachowanie się konstrukcji budowlanych podczas trzęsień ziemi może być bardzo istotny.

Robert Jankowski. (2010). Experimental study on earthquake-induced pounding between structural elements made of different building materials, 39(iss. 3), 343-354.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS nr 39, strony 343 - 354,
ISSN: 0098-8847
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jankowski R.: Experimental study on earthquake-induced pounding between structural elements made of different building materials// EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS. -Vol. 39, nr. iss. 3 (2010), s.343-354

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi