Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Tragverhalten von Stahlbetondecken mit kugelförmigen Hohlkörpern - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Tragverhalten von Stahlbetondecken mit kugelförmigen Hohlkörpern

Abstrakt

Betonowe stropy płaskie sprawdzają się jako system stropowy zarówno w budownictwie ogólnym, jak i przemysłowym. Duży ciężar własny tych stropów może jednak ograniczać ich obszar zastosowań. Ta wada może zostać istotnie ograniczona poprzez zastosowanie pustek powietrznych w strefie osi obojętnej płyty. Redukując w ten sposób zużycie betonu i stali zbrojeniowej tworzy się dodatkowo bardziej ekologiczny system budowy.Pustki powietrzne wpływają przede wszystkim na nośność płyty żelbetowej na ścinanie. Artykuł opisuje cztery serie badań eksperymentalnych nośności tego typu stropów, o nazwie handlowej "cobiax". Na podstawie tych badań zaproponowano współczynnik redukujący nośność tych stropów na ścinanie w stosunku do nośności pełnej płyty żelbetowej. Współczynnik ten znalazł swoje praktyczne zastosowanie w udzielonej niedawno systemowi "cobiax" niemieckiej aprobacie technicznej. Przedstawione w pracy wyniki badań numerycznych wykonanych przy zastosowaniu metody elementów skończonych wykazują wysoką zgodność z wynikami badań eksperymentalnych. W przyszłych badaniach nośności stropów z pustkami powietrznymi podobne numeryczne badania parametryczne oparte na metodzie elementów skończonych mogą stanowić ważne uzupełnienie badań eksperymentalnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Beton- und Stahlbetonbau nr 105, strony 349 - 361,
ISSN: 0005-9900
Język:
niemiecki
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Abramski M., Albert A., Pfeffer K., Schnell J.: Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Tragverhalten von Stahlbetondecken mit kugelförmigen Hohlkörpern// Beton- und Stahlbetonbau. -Vol. 105., nr. 6 (2010), s.349-361
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi