Exploratory analysis - extraction of dispersed information - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Exploratory analysis - extraction of dispersed information

Abstrakt

Większość analityków środowiska uważa, że ich praca kończy sie z chwilą uzyskania wiarygodnych danych o zawartości w próbce poszukiwanego analitu. Jest to jednak przestarzały punkt widzenia. W typowej próbce środowiskowej oznacza się zwykle kilkanaście lub więcej analitów. ''Ręczna'' analiza wyników uzyskanych dla zestawu takich próbek jest praktycznie niemożliwa. Ponadto w takich wielowymiarowych danych najbardziej użyteczne informacje są rozproszone pomiędzy wszystkie zmienne (stężenia analitów). Wydobycie takich informacji wymaga zastosowania metod chemometrycznych znanych pod wspólną nazwą analizy rozpoznawczej (ang. exploratory analysis) i jest obowiązkiem analityka.W pracy przedstawiono podstawowe metody analizy rozpoznawczej oraz omówiono zakres ich zastosowań. Zagadnienia te zilustrowano kilkoma przykładami zaczerpniętymi z literatury przedmiotu.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Mazerski J.: Exploratory analysis - extraction of dispersed information// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi