f-γ current fluctations in organic semiconductors: evidence for percolation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

f-γ current fluctations in organic semiconductors: evidence for percolation

Abstrakt

Szumowe spektra o nachyleniu f-γ były obserwowane w organicznych półprzewodnikach i interpretowane przy pomocy hoppingowego modelu szumów. S(f) spektra wykazywały max w regionie wypełniania się pułapek nośników ładunku. W tym artykule dyskutujemy warunki określające poszczególne rodzaje SCLC transportu. Model perkolacyjny został użyty do opisu przejść pomiędzy fazą izolatora a przewodnika, gdzie małe zmiany przełożonego napięcia powodują bardzo znaczące zmiany poziomu szumów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B nr 50, strony 77 - 81,
ISSN: 1434-6028
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Carbone A., Kutrzeba-Kotowska B., Kotowski D.: f-γ current fluctations in organic semiconductors: evidence for percolation// EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B. -Vol. 50., (2006), s.77-81
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi