Facilitated transport of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) across polymer inclusion membranes doped with imidazole azocrown ethers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Facilitated transport of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) across polymer inclusion membranes doped with imidazole azocrown ethers

Abstrakt

Zbadano transport jonów Pb(II), Cd(II) i Zn(II) przez polimerowe membrany inkluzyjne (PIM) przy użyciu imidazolowych azokoron. Badanie prowadzono dla wodnych roztworów azotanów metali o c(Me)=0,001M i pH=5,0. Polimerowe membrany inkluzyjne otrzymywano z trójoctanu celulozy (nośnik), plastyfikatora i jonoforu (jeden z imidazolowych eterów koronowych z ugrupowaniem azowym). Badane azokorony różniły sięmiejscem podstawienia imidazolu i rodzajem dołączonej do niego grupy. Zbadano wpływ rodzaju i stężenia jonoforu w membranie oraz wpływ rodzaju plastyfikatora na transport jonów Pb(II), Cd(II) i Zn (II) przez membranę. Wykazano, że początkowe wartości strumienia transportu tych jonów maleją ze wzrostem balansu hydrofilowo-hydrofobowego (HLB) oraz nieznacznie rosną ze wzrostem lepkości zastosowanego plastyfikatora. Wyznaczono współczynnik separacji Pb(II)/Cd(II) i Pb(II)/Zn(II) dla transportu z użyciem różnych rodzajów imidazolowych azokoron. Dodatkowo zbadano wpływ jonów Cu(II), Co(II)i Ni(II) na początkowe wartości strumienia transportu i procentowe usunięcie jonów Pb(II), Zn(II) i Cd(II) z roztworu.

Cytowania

  • 3 1

    CrossRef

  • 4 3

    Web of Science

  • 4 7

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
DESALINATION nr 214, strony 352 - 364,
ISSN: 0011-9164
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Matulewicz M., Sadowska K., Biernat J.: Facilitated transport of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) across polymer inclusion membranes doped with imidazole azocrown ethers// DESALINATION. -Vol. 214., (2007), s.352-364
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.desal.2006.12.006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi