Faktoring jako alternatywne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Faktoring jako alternatywne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Abstrakt

W rozdziale omówiono faktoring, jako możliwe źródło finansowania przedsiębiorstw sektora MSP. Wnioski poparte badaniami ankietowymi i wywiadami osobistymi z przedstawicielami instytucji faktoringowych w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Sytuacja polskiego przedsiębiorcy po wejściu Polski do Unii Europejskiej : monografia strony 34 - 58
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zawadzki K.: Faktoring jako alternatywne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce// Sytuacja polskiego przedsiębiorcy po wejściu Polski do Unii Europejskiej : monografia/ ed. pod red. Ewy Grzegorzewskiej-Mischka ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Politech. Gdań. Wydz. Zarz. i Ekon., 2006, s.34-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi