Falowniki napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym w układach napędowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Falowniki napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym w układach napędowych

Abstrakt

W monografii przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem pośrednich przemienników częstotliwości z rezonansowymi oraz quasi-rezonansowymi obwodami pośredniczącymi w układach napędowych. Omówiono wpływ przełączania „twardego” przy niezerowych prądach i napięciach łączników na właściwości eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego. Ponadto dokonano przeglądu wybranych topologii przekształtników DC/AC, zapewniających techniki „miękkiego” przełączania łączników w stanach bezprądowych lub beznapięciowych. Omówiono mechanizm powstawania składowych napięć wspólnych oddziałujących na silnik elektryczny i związane z nimi zjawisko prądów łożyskowych, a także przedstawiono wyniki eksperymentalnej weryfikacji skuteczności powszechnie stosowanych metod tłumienia składowych napięcia wspólnego w układach falowników napięcia z komutacją twardą. W ramach monografii zaproponowano autorską strukturę falownika napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym, umożliwiającą redukcję poziomów napięć wspólnych, ograniczenie wielkości prądów doziemnych oraz poprawę warunków zasilania maszyny elektrycznej, co zostało pozytywnie zweryfikowane w przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Turzyński M.: Falowniki napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym w układach napędowych. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2020.168 s. ISBN 978-83-7348-822-9
Źródła finansowania:
  • Publikacja sfinansowana ze środków Wydziału EiA Politechniki Gdańskiej.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi