Family business as a breeding ground for nascent entrepreneurs. An insight into transition economy: the case of Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Family business as a breeding ground for nascent entrepreneurs. An insight into transition economy: the case of Poland

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę zagadnienia zdolności firm rodzinnych do generowania postaw preprzedsiębiorczych na przykładzie Polski jako kraju o gospodarce transformującej się od centralnie sterowanej do rynkowej. Część empiryczna oparta jest wynikach pilotażowych badań przeprowadzonych na studentach pierwszego roku WZiE PG, które to wyniki posłużyły do stworzenia wstępnej wersji modelu opisującego determinanty procesu generowania postaw preprzedsiębiorczych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
RENT XVII - research in entrepreneurship and small business, Holandia, 17-20 listopada 2010. - [CD]
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zięba K.: Family business as a breeding ground for nascent entrepreneurs. An insight into transition economy: the case of Poland// RENT XVII - research in entrepreneurship and small business, Holandia, 17-20 listopada 2010. - [CD]/ ed. European Council for Small Business : Universiteit Maastricht, 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi