Fast dynamics in the optical storage with Langmuira-Blodgett films of a diazocrown ether molecule - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fast dynamics in the optical storage with Langmuira-Blodgett films of a diazocrown ether molecule

Abstrakt

Molekuły z resztą azobenzenu badano z punktu widzenia licznych aplikacji wykorzystujących cykle fotoizomeryzacji trans-cis-trans, wiodących do uporządkowania cząsteczek, a nawet do transportu masy w mikroskali. Ważnym ograniczeniem dla tych materiałów jest powolna dynamika procesu porządkowania, wymagającego molekularnych przekształceń. W tej pracy informujemy o filmach Langmuira-Blodgett (LB) pochodnej eteru azokoronowego (29-membered diazocrown ether), specjalnie otrzymanego do fotoizomeryzacji, wykorzystującej tylko zmiany kształtu korony. Dynamika procesu zapisywania (informacji) jest w tym przypadku szczególnie wysoka, a maksymalna dwójłomność jest osiągana w czasie krótszym niż 1 sekunda co kontrastuje z dziesiątkami a nawet setkami sekund dla innych materiałów zawierających resztę azobenzenu. Niedogodnością tego materiału jest jednak to, że dwójłomność ma niską wartość rzędu 10(-3), ponieważ ciasne upakowanie cząsteczek zapobiega całkowitej reorientacji wszystkich cząsteczek. Z porównania z wynikami uzyskanymi dla filmów z 29-członowym eterem azokoronowym w polistyrenowej matrycy wynika, że zarówno szybka dynamika jak i niewielka dwójłomność są skutkiem kombinacji efektów wynikających z natury filmów LB i molekularnej struktury eteru diazokoronowego. Szybka dynamika otwiera drogę do licznych zastosowań, np. dla porządkowania struktury powierzchni w ciekłokrystalicznych urządzeniach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY nr 8, strony 1 - 9,
ISSN: 1533-4880
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Shimizu F., Ferreira M., Constantino C., Skwierawska A., Biernat J., Giacometti J.: Fast dynamics in the optical storage with Langmuira-Blodgett films of a diazocrown ether molecule// JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY. -Vol. 8., (2008), s.1-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi