Fast service restoration under shared protection at lightpath level in survivable WDM mesh grooming networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fast service restoration under shared protection at lightpath level in survivable WDM mesh grooming networks

Abstrakt

W artykule zaproponowano nowe podejście do optymalizacji rozdziału zasobów w przeżywalnych sieciach optycznych z agregacją strumieni ruchu. Zaproponowana metoda bazuje na wierzchołkowym kolorowaniu grafu konfliktów. Jest pierwszym podejściem, dedykowanym sieciom optycznym z agregację strumieni ruchu z pełną zdolnością do konwersji długości fal, która nie powoduje wydłużenia ściezek zabezpieczjących, a więc zapewnia szybkie odtwarzanie usług po awarii elementu sieci. Z uwagi na NP-zupełność rozważanego problemu, obok modelu ILP zaproponowano również efektywny algorytm heurystyczny. Właściwości algorytmu zostały przebadane dla sieci U.S. Long Distance Network, COST 239 Network oraz dla sieci PIONIER. Wykazano, iż możliwa jest znacząca redukcja wartości czasu odtwarzania usług (nawet do 40% w porównaniu z rozwiązaniami istniejącymi) przy nieznacznym pogorszeniu efektywności współdzielenia zasbów ścieżek zabezpieczających.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Computer Network Security strony 362 - 377
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Rak J., Molisz W.: Fast service restoration under shared protection at lightpath level in survivable WDM mesh grooming networks// Computer Network Security/ ed. eds: V. Gorodetsky, I. Kotenko, V. A. Skormin. Berlin: Springer Verlag, 2007, s.362-377
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi