Fatigue life of steel, laser welded panels - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fatigue life of steel, laser welded panels

Abstrakt

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości analizy trwałości zmęczeniowej stalowyxh paneli spawanych laserowo typu sandwich. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych w skali naturalnej a także krzywe projektowe uzyskane na podstawie systematycznych badań połączeń elementarnych spawanych laserowo. Na podstawie przedstawionych i uogólnionych wyników pokazano propozycję metodyki szacowania trwałości zmęczeniowej takich konstrukcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 13 - 16,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kozak J.: Fatigue life of steel, laser welded panels// Polish Maritime Research. -., nr. nr S1 (2006), s.13-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi