Fault diagnosis of analog piecewise linear circuits based on homotopy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fault diagnosis of analog piecewise linear circuits based on homotopy

Abstrakt

Artykuł opisuje weryfikację metodą diagnostyki analogowych układów odcinkowo-liniowych opartą na podejściu homotopijnym. Homotopia przekształca jedną funkcję f(x) w inną funkcję g(x) poprzez zmianę parametru homotopii tî[0,1]. Ścieżka homotopijna pokazuje drogę od punktu x0 z dziedziny funkcji f(x) do odpowiadającego mu punktu x* funkcji g(x). Idea metody zakłada wykorzystanie funkcji f(x) do opisu diagnozowanego układu w stanie bez uszkodzeń oraz funkcji g(x) do opisu układu uszkodzonego. Ścieżka homotopijna jest wykorzystywana do monitorowania zmian parametru pj wybranego elementu od wartości nominalnej do wartości uszkodzenia. W przedstawionej metodzie punkty końcowe ścieżek homotopijnych wykorzystane do weryfikacji hipotezy o uszkodzeniu. Przyjęta hipoteza jest prawdziwa jeśli różne węzły ścieżek homotopijnych trafiają w ten sam punkt. Zasadniczą cechą prezentowanej metody jest mała liczba weryfikowanych hipotez. Metoda umożliwia zarówno lokalizację jak i identyfikację uszkodzeń. Podano przykład diagnostyki pojedynczego uszkodzenia jednostopniowego wzmacniacza tranzystorowego.

Cytowania

  • 1 2

    CrossRef

  • 1 6

    Web of Science

  • 2 2

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT nr 51, wydanie 4, strony 876 - 881,
ISSN: 0018-9456
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Robotycki A., Zielonko R.: Fault diagnosis of analog piecewise linear circuits based on homotopy// IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT. -Vol. 51., iss. 4 (2002), s.876-881
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/tim.2002.803515
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi