FE analysis of strain localization in concrete in elasto-plasticity and damage mechanics with non-local softening - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

FE analysis of strain localization in concrete in elasto-plasticity and damage mechanics with non-local softening

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych zjawiska lokalizacji odkształceń w betonie wykonanaych przy zastosowaniu metody elementów skończonych (MES). Do opisu betonu wykorzystano dwa prawa materiałowe zdefiniowane w ramach teorii plastyczności (kryterium Druckera-Pragera w ściskaniu i warunek Rankine'a w rozciąganiu) oraz mechaniki uszkodzeń w sformułowaniu odkształceniowym. Dla poprawnego opisu lokalizacji (regularyzacji problemu brzegowego), oba prawa w obszarze osłabienia rozszerzono o podejście nielokalne typu całkowego. Wykonano symulacje próbek betonowych rozciąganych i zginanych. Zbadano wpływ długości charakterystycznej mikrostruktury na otrzymane krzywe siła - przemieszczenie oraz szerokość strefy lokalizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TASK Quarterly nr 10, strony 353 - 375,
ISSN: 1428-6394
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bobiński J.: FE analysis of strain localization in concrete in elasto-plasticity and damage mechanics with non-local softening// TASK Quarterly. -Vol. 10., nr. nr 4 (2006), s.353-375
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi