Femtosekundowe urządzenie laserowe do mikroobróbki materiałów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Femtosekundowe urządzenie laserowe do mikroobróbki materiałów

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano ideę działania prototypowego femtosekundowego urządzenia laserowego do mikroobróbki materiałów oraz opracowanego przez nas femtosekundowego lasera światłowodowego na krysztale Yb:KYW. Wykorzystanie ultrakrótkich impulsów laserowych w mikroobróbce materiałów oferuje dużą przewagę nad mikroobróbką długo-impulsową, ze względu na zminimalizowanie oddziaływań cieplnych w obrabianym materiale. Pozwala to na bardzo precyzyjną i czystą mikroobróbkę, dokładne cięcia i krawędzie charakteryzujące się wysokim stopniem gładkości. W prezentowanym przez nas urządzeniu zastosowano zsynchronizowany system pozycjonowania, pozwalający na pełne wykorzystanie zalet lasera femtosekundowego w precyzyjnej mikroobróbce materiałów.

Autorzy (5)

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach dostępnych w wersji elektronicznej [także online]
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 320 - 322,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Garasz K., Barbucha R., Mizeraczyk J., Nejbauer M., Radzewicz C.: Femtosekundowe urządzenie laserowe do mikroobróbki materiałów// Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 4 (2013), s.320-322
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi