FERMENTACJA METANOWA MODELOWEGO WSADU KOMUNALNYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

FERMENTACJA METANOWA MODELOWEGO WSADU KOMUNALNYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH

Abstrakt

Fermentacja metanowa frakcji organicznej odpadów komunalnych pozwala na efektywny odzysk węgla z odpadów. Procesem beztlenowym jest zasadniczo fermentacja metanowa mezofilowa, jak i termofilowa, jednakże w procesie fermentacji termofilowej redukcja związków organicznych, niszczenie patogenów oraz produkcja biogazu zachodzi z większą wydajnością. Odpady komunalne charakteryzują się wysoką heterogenicznością składu, co może przyczyniać się do zakłócenia procesów biologicznych. Istotnym kryterium doboru technologii odzysku biofrakcji jest bilans jakościowy oraz skład surowcowy przetwarzanych odpadów komunalnych. W omawianej pracy na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych skomponowano wsad modelowy do bioreaktorów zapewniający powtarzalność poszczególnych doświadczeń fermentacji metanowej, z minimalizacją obecności substancji mogących inhibować proces.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
X Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie strony 65 - 68
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Śniadecka N., Głogowska A., Korkosz A., Tonderski A., Hupka J.: FERMENTACJA METANOWA MODELOWEGO WSADU KOMUNALNYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH// X Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie/ : , 2016, s.65-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 420 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi