Filie zagraniczne korporacji transnarodowych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filie zagraniczne korporacji transnarodowych w Polsce

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki populacji filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce. Na początku zdefiniowano pojęcie filii zagranicznych oraz pokazano ich rodzaje. Wskazano w jakim zakresie podmioty z kapitałem zagranicznym można uznać za filie zagraniczne korporacji transnarodowych. Następnie przedstawiono charakterystykę ilościową podmiotów z kapitałem zagranicznym w ujęciu liczby jednostek, udziału kapitału zagranicznego, form organizacyjnych i sposobu utworzenia, wielkości, liczby pracujących, źródeł kapitału, rozmieszczenia geograficznego, sekcji PKD. Sektor bankowy i ubezpieczeniowy został przeanalizowany w ograniczonym zakresie. Okres badań obejmuje lata 1993-2007, jednak prezentowane na wykresach i w tabelach informacje obejmują różne okresy, w zależności od dostępności danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź nr R. 12,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Filie zagraniczne korporacji transnarodowych w Polsce// Pieniądze i Więź. -Vol. R. 12., nr. nr 4(45) (2009),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 174 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi