Filozofia codzienności a wyzwania pedagogiki społecznej- na przykładzie badań nad młodzieżą gimmnazjalną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filozofia codzienności a wyzwania pedagogiki społecznej- na przykładzie badań nad młodzieżą gimmnazjalną

Abstrakt

Artykuł jest próbą interpretacji filozofii codzienności M. Szyszkowskiej w kontekście codziennych działań podejmowanych przez młodziez gimnazjalną z terenu woj. pomorskiego. Działań takich jak plany na przyszłość, wiedza, system wartości czy ocena otaczającej rzeczywistości.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Kultura i edukacja strony 61 - 73,
ISSN: 1230-266X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bykowski P.: Filozofia codzienności a wyzwania pedagogiki społecznej- na przykładzie badań nad młodzieżą gimmnazjalną// Kultura i edukacja. -., nr. Nr 4 (78) (2010), s.61-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi