Filtracja wgłębna wódek gatunkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtracja wgłębna wódek gatunkowych

Abstrakt

Badano przebieg filtracji wódki Żubrówki prowadzonej na przemysłowym filtrze płytowym Beco KD-10 firmy Begerov. Stwierdzono, że filtracja przebiega ze stopniowym blokowaniem porów. Przeprowadzono analizę teoretyczną filtracji z blokowaniem porów. W oparciu o wyniki pomiarów wyznaczono stałą filtracji oraz początkową szybkość filtracji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Citko K.: Filtracja wgłębna wódek gatunkowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi