Filtracja zakłóceń w obwodzie wyjściowym falownika napięcia w symulacji komputerowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtracja zakłóceń w obwodzie wyjściowym falownika napięcia w symulacji komputerowej

Abstrakt

W referacie zamieszczono wyniki badań symulacyjnych układu filtru wejściowego falownika napięcia, połączonego z obwodem pośredniczącym przemiennika częstotliwości. Dokonano opisu matematycznego filtru oraz przy pomocy programu TCAD przeprowadzono analizę modelowego obwodu. Przedstawiono przebiegi prądów i napięć w układzie oraz amplitudy harmonicznych zawarte w prądzie wyjściowym falownika napięcia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 231 - 236,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Witkowski S., Guziński J.: Filtracja zakłóceń w obwodzie wyjściowym falownika napięcia w symulacji komputerowej// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 18 (2002), s.231-236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi