Finansowanie działalności gospodarczej pożyczką od udziałowca a podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych - analiza porównawcza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Finansowanie działalności gospodarczej pożyczką od udziałowca a podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych - analiza porównawcza

Abstrakt

W artykule ukazano analizę porównawczą dwóch źródeł finansowania, a mianowicie pożyczki od udziałowca i podwyższenia kapitału zakładowego. Ponadto opisano w sposób szczegółowy uregulowania prawne tych dwóch źródeł finansowania, zwracając uwagę na tzw. cienką kapitalizację oraz przedstawiono kalkulacje pozwalające wyznaczyć dochód udziałowca z tytułu opisywanych źródeł finansowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP strony 256 - 275
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Prusak B.: Finansowanie działalności gospodarczej pożyczką od udziałowca a podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych - analiza porównawcza // Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP/ ed. red. nauk. Bożena. Mikołajczyk Warszawa: Difin, 2006, s.256-275
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi