Finansowanie rozwoju klastrów o znaczeniu regionalnym w Regionalnych Programach Operacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Finansowanie rozwoju klastrów o znaczeniu regionalnym w Regionalnych Programach Operacyjnych

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację przeglądu programów unijnych uruchomionych w nowym okresie programowania, tj w latach 2007-2013, ukierunkowanych na wspieranie klastrów i inicjatyw klastrowych. Autorka skupia się na programach realizowanych na poziomie regionalnym, przewidzianych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, za których wdrożenie w każdym województwie odpowiadają władze samorządowe, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej. Celem artykułu jest zaprezentowanie oferowanych form wsparcia dla gron w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - autorka poddała analizie 16 RPO, identyfikując w każdym z nich działania skierowane bezpośrednio lub pośrednio do klastrów. Przeprowadzona analiza wykazała, iż tylko nieliczne z programów mają wyodrębniony komponent dedykowany klastrom i osobną pulę środków na ich wsparcie; nie mniej jednak we wszystkich RPO istnieje możliwość wspierania struktur klastrowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje strony 86 - 101
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Finansowanie rozwoju klastrów o znaczeniu regionalnym w Regionalnych Programach Operacyjnych// Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje/ ed. eds. Ludmiła Zawadzka, Jolanta Łopatowska Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010, s.86-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi