Finding deformation of the straight rail track by GNSS measurements - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Finding deformation of the straight rail track by GNSS measurements

Abstrakt

W 2009 roku na Politechnice Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zostały przeprowadzone, po raz pierwszy, ciągłe pomiary satelitarne toru kolejowego z wykorzystaniem względnej metody fazowej na bazie polskiej Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS i serwisu czasu rzeczywistego RTK (GPRS) - NAVGEO. Przeprowadzona analiza wykazała silny związek między lokalizacją odbiornika GNSS i dokładnością wyznaczania pozycji, wpływ występujących przeszkód terenowych oraz konieczność dokładnego planowania procesu GPS dla określonego rejonu pomiarów. Można stwierdzić, że wdrożona technika pomiarowa otwiera zupełnie nowe perspektywy w ramach badań stosowanych. Jak okazało się, umożliwia ona bardzo precyzyjne określenie podstawowych danych do projektowania modernizacji linii kolejowej. Trwające prace badawcze koncentrują się na ocenie efektów wykorzystywania do tego celu platformy wielu odbiorników GNSS.Analizy dotyczyły również wartości odchylenia pozycji poprzecznej XTE (Cross Track Error. W celu wyeliminowania wpływu przypadkowych błędów pomiarowych i uzyskania współrzędnych reprezentujących rzeczywisty kształtu tor, zmienna XTE została wyznaczona przez zastosowanie różnych metod statystycznych (metody najmniejszych kwadratów - MNK, metody ważonych najmniejszych kwadratów - WLS, dolnoprzepustowego liniowego filtru Czebyszewa i szybkiej transformaty Fouriera). Autorzy poszukiwali sposobów odseparowania błędów pomiaru GNSS od występujących na odcinkach prostych toru deformacji poziomych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 11 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annual of Navigation nr 19, strony 91 - 104,
ISSN: 1640-8632
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Koc W., Specht C., Chrostowski P.: Finding deformation of the straight rail track by GNSS measurements// Annual of Navigation. -Vol. 19., iss. nr 1 (2012), s.91-104
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi