Finite difference approximations for nonlinear first order partial differential equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Finite difference approximations for nonlinear first order partial differential equations

Abstrakt

Klasyczne rozwiązania nieliniowych równań różniczkowych o pochodnych cząst-kowych pierwszego rzędu są aproksymowane za pomocą równań quasiliniowych uk-ładów równań różniczkowych. Dowód zbieżności wykorzystuje metody porównawcze

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica nr 40, strony 15 - 30,
ISSN: 0860-0120
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Baranowska A., Kamont Z.: Finite difference approximations for nonlinear first order partial differential equations// Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica. -Vol. 40., (2003), s.15-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi