Finite element method (FEM) implementation in some chosen areas in dental tytanium-ceramic crown design - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Finite element method (FEM) implementation in some chosen areas in dental tytanium-ceramic crown design

Abstrakt

Analiza rozkładu naprężeń wykazała, że szczególnie duże spiętrzenia naprężeń powstają w częściach przyszyjkowych tytanowo-ceramicznej korony stomatologicznej. W przyszyjkowej części modelu występują największe naprężenia rozciągające, szczególnie niebezpieczne dla ceramiki nieodpornej na tego typu obciążenia. Mogą one stanowić przyczynę spękania i odprysków w części przyszyjkowej korony. Wyniki symulacji komputerowej metodą MES wskazują, że niebezpieczeństwo powstania zniszczeń w ceramice przyszyjkowej można zmniejszyć poprzez zmianę sposobu podparcia korony, tak by opierała się ona na opracowanym zębie również tytanową czapeczką.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów nr R. 10, strony 62 - 64,
ISSN: 1429-7248
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Rymkiewicz S., Bereznowski Z.: Finite element method (FEM) implementation in some chosen areas in dental tytanium-ceramic crown design// INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW (ENGINEERING OF BIOMATERIALS). -Vol. R. 10., nr. nr 69-72 (2007), s.62-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi