Flood zones - a risk for the urban areas - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Flood zones - a risk for the urban areas

Abstrakt

Przedstawiono studium dotyczące wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego dla miasta Warszawy wskutek wezbrań rzeki Wisły. Do oszacowania zasięgu stref wykorzystano matematyczny model ustalonego przepływu wolnozmiennego oraz numeryczny model terenu doliny rzeki. Do zobrazowania uzyskanych wyników zastosowano system GIS. Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano obszary miasta Warszawy narażone na ewentualną powódź oraz odcinki wałów niegwarantujące prawidłowej ochrony przeciwpowodziowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Magnuszewski A., Suchożebrski J., Szydłowski M., Gutry-Korycka M.: Flood zones - a risk for the urban areas// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi