Flotacja jonowa miedzi z rozcieńczonych kwaśnych roztworów wodnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Flotacja jonowa miedzi z rozcieńczonych kwaśnych roztworów wodnych

Abstrakt

Usuwano jony miedzi z rozcieńczonych roztworów wodnych o pH=4,5 w obecności kolektora anionowego SDS w procesie flotacji jonowej. Stwierdzono, że wzrost stężenia kolektora powoduje wzrost stopnia wyflotowania i spadek współczynnika wzbogacenia. Wzrost prędkości przepływu gazu wpływa na zmniejszenie współczynnika wzbogacenia i nie zmienia znacząco stopnia wyflotowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 34 - 35,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Konopacka-Łyskawa D., Rybarczyk P.: Flotacja jonowa miedzi z rozcieńczonych kwaśnych roztworów wodnych// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 4 (2010), s.34-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi