FORMOWANIE SIĘ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH W MŁODOGLACJALNYM, WIELOPOZIOMOWYM SYSTEMIE WODONOŚNYM NA PRZYKŁADZIE POJEZIERZA KASZUBSKIEGO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

FORMOWANIE SIĘ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH W MŁODOGLACJALNYM, WIELOPOZIOMOWYM SYSTEMIE WODONOŚNYM NA PRZYKŁADZIE POJEZIERZA KASZUBSKIEGO

Abstrakt

W monografii przeanalizowano zasoby wielopiętrowego systemu wodonośnego uformowanego na obszarze młodoglacjalnym w centralnej i wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego. Badania prowadzono w ujęciu regionalnym – dla całego gdańskiego systemu wodonośnego – oraz w ujęciu lokalnym – dla jego strefy zasilania. Badania regionalne stały się podstawą określenia zasobów wód podziemnych; zweryfikowano także pobór zrównoważony. W badaniach prowadzonych w skali lokalnej – na obszarze zasilania gdańskiego systemu wodonośnego – zbadano i przeanalizowano najważniejsze czynniki wpływające na formowanie się zasobów wód podziemnych. Specyfika występowania wód podziemnych na wysoczyznach młodoglacjalnych polega na wielowarstwowości systemu wodonośnego oraz na występowaniu przewarstwień wodonośnych zawieszonych kilkadziesiąt metrów powyżej pierwszego poziomu wodonośnego. W związku z tym istotną rolę w kształtowaniu się zasobów odgrywają przepływy pionowe między warstwami, a także przesączanie zawieszonych wód podziemnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B.: FORMOWANIE SIĘ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH W MŁODOGLACJALNYM, WIELOPOZIOMOWYM SYSTEMIE WODONOŚNYM NA PRZYKŁADZIE POJEZIERZA KASZUBSKIEGO. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015.160 s. ISBN 978-83-7348-633-1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi