Formulation of spectral truss element for guided waves damage detection in spatial steel trusses - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Formulation of spectral truss element for guided waves damage detection in spatial steel trusses

Abstrakt

W pracy przedstawiono sformułowanie wielowęzłowego elementu spektralnego oraz odpowiedniego schematu całkowania ukierunkowanego na problem propagacji fal w kratownicach przestrzennych o dowolnej geometrii. Zaproponowane podejście nie ogranicza liczby węzłów w elemencie kratowym. Porównawcze rozwiązania numeryczne przeprowadzono dla konstrukcji idealnej (w stanie nieuszkodzonym) oraz dlakonstrukcji z miejscową nieregularnością w formie dodatkowej masy. Zadaniem odbieranych w punkcie pomiarowym sygnałów czasowych przyspieszeń fal sprężystych jest wykrycie i zlokalizowanie pozycji dodatkowej masy. W pracy przeprowadzono dyskusję nad możliwością detekcji uszkodzeń w konstrukcjach kratowych na podstawie analizy fal sprężystych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 55, strony 43 - 63,
ISSN: 1230-2945
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Rucka M., Wilde K., Witkowski W.: Formulation of spectral truss element for guided waves damage detection in spatial steel trusses// Archives of Civil Engineering. -Vol. 55., nr. nr 1 (2009), s.43-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi