Formy architektoniczne gdyńskiego budownictwa wielorodzinnego w latach 19902000 jako wyraz specyfiki miejsca.**2002, 230 s. 87 rys. bibliogr. 137 poz. maszyn. Rozprawa doktorska(2002.01.24), Wydz.Arch, P. Gdań. Promotor: prof. dr inż. arch. L. Taraszkiewicz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Formy architektoniczne gdyńskiego budownictwa wielorodzinnego w latach 19902000 jako wyraz specyfiki miejsca.**2002, 230 s. 87 rys. bibliogr. 137 poz. maszyn. Rozprawa doktorska(2002.01.24), Wydz.Arch, P. Gdań. Promotor: prof. dr inż. arch. L. Taraszkiewicz.

Abstrakt

.

Wojciech Targowski. (2002). Formy architektoniczne gdyńskiego budownictwa wielorodzinnego w latach 19902000 jako wyraz specyfiki miejsca.**2002, 230 s. 87 rys. bibliogr. 137 poz. maszyn. Rozprawa doktorska(2002.01.24), Wydz.Arch, P. Gdań. Promotor: prof. dr inż. arch. L. Taraszkiewicz., -.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2002

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi