Formy przestrzenne średniowiecznych wsi żuławskich. O krajobrazie żuławskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Formy przestrzenne średniowiecznych wsi żuławskich. O krajobrazie żuławskim

Abstrakt

Tekst zawiera omówienie charakterystycznych dla średniowiecznego okresu rozowju osadnictwa form rozplanowania wsi na wybranym terytorium Żuław Wiślanych. Pokazano wpływ danej odmiany rozplanowania wsi na postać kompozycyjną żuławskiego krajobrazu otwartego. Zilustrowano pogladowymi rysunkami powstałe w ten sposób specyficzne cechy krajobrazu jak czytelność panoramy i występowanie sekwencji wnętrz architektoniczno-krajobrazowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Rocznik Żuławski 2008, Wydanie konferencyjne : Gotyk na Żuławach strony 52 - 56
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Lipińska B.: Formy przestrzenne średniowiecznych wsi żuławskich. O krajobrazie żuławskim// Rocznik Żuławski 2008, Wydanie konferencyjne : Gotyk na Żuławach/ ed. eds. Grzegorz Gola, Marek Opitz. Nowy Dwór Gdański: Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski, 2008, s.52-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi