Fortyfikacje Gdańska jako atrakcja turystyczna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fortyfikacje Gdańska jako atrakcja turystyczna

Abstrakt

W artykule przedstawiono fortyfikacje Gdańska i ich stopień wykorzystania do celów turystycznych.Historyczne fortyfikacje Gdańska w coraz większym stopniu wykorzystywane są jako atrakcje turystyczne. W ostatnich kilku latach można zaobserwować wzrost zainteresowania nimi i jednocześnie coraz lepsze ich przystosowanie do ruchu turystycznego. Dotyczy to fortyfikacji powstałych od średniowiecza, aż do początków XX w.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim strony 103 - 110
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Hirsch R.: Fortyfikacje Gdańska jako atrakcja turystyczna// Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim/ ed. ed. Jerzy Przybylski, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie przy RPK PTTK w Gdańsku, 2010, s.103-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi