Fortyfikacje jako element zieleni miejskiej Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fortyfikacje jako element zieleni miejskiej Gdańska

Abstrakt

Omówienie zasobu wartości materialnych i niematerialnych krajobrazu historycznego Gdańska na obszarach związanych z kolejnymi systemami obronnymi miasta. Zaprezentowanie propozycji współczesnych działań w zakresie kompozycji zieleni uczytelniających zdezintegrowaną kompozycję przestrzenną historycznych systemów obronnych Gdańska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Fortyfikacje Gdańska strony 198 - 207
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lipińska B.: Fortyfikacje jako element zieleni miejskiej Gdańska// Fortyfikacje Gdańska/ ed. pod red. Grzegorza Bukala. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2006, s.198-207
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi