Fotokataliza z wykorzystaniem TiO2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fotokataliza z wykorzystaniem TiO2

Abstrakt

Opisano podstawy teoretyczne fotokatalizy z wykorzystaniem TiO2 i mechanizmzanieczyszczeń oraz fizykochemię powierzchni półprzewodnikowych tlenków me-tali. Opisano również zastosowanie TiO2 do oczyszczania wód i ścieków orazdo degradacji zanieczyszczeń w fazie gazowej.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska strony 174 - 204
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 123 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi