Fotowoltaika - znaczący rozwój na świecie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fotowoltaika - znaczący rozwój na świecie

Abstrakt

Zużycie energii elektrycznej w krajach rozwiniętych wzrasta o 1 % rocznie, podczas gdy w krajach rozwijających się - o około 5 %. Powoduje to konieczność poszukiwania energii elektrycznej poza jej tradycyjnymi źródłami. Tę szansę może wykorzystać fotowoltaika.Spełnia ona wszystkie kryteria, jakie stawia się obecnie źródłom energii: energia słoneczna jest powszechnie dostępna, a ogniwa i moduły fotowoltaiczne są jednym z najbezpieczniejszych - z punktu widzenia ochrony środowiska - urządzeniami do przetwarzania energii. Szereg uwarunkowań sprzyja rozwojowi sektora energetyki opartej oźródła odnawialne: wzrost świadomości społeczeństw co do konieczności ograniczenia emisji szkodliwych substancji, uregulowania prawne, polityki proekologiczne rządów państw,regulacje prawne na poziomie lokalnym, wsparcie w postaci programów i mechanizmów finansowych, a także wzrost cen energii ze źródeł konwencjonalnych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.Raporty, dotyczące kondycji fotowoltaiki na świecie, zawierają wiele nieścisłości. Pełne dane obejmujące okres bieżącego roku będą dostępne prawdopodobnie dopiero w połowie roku 2010. Dlatego trudno dzisiaj wyrokować, czy trendy, jakie obserwowano do tej pory są nadal aktualne oraz który ze scenariuszy rozwoju: rozwój bazujący na tempie dotychczasowego wzrostu, rozwój przyspieszony czy scenariusz pośredni, pokryją się z rzeczywistością. W przedstawionym artykule zaprezentowano aktualne dane na temat wielkości produkcjiogniw i modułów fotowoltaicznych, rynku instalacyjnego, programów wspierających badaniai rozwój, a także inwestycje, na świecie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E.: Fotowoltaika - znaczący rozwój na świecie// Energetyka Cieplna i Zawodowa.. -., nr. nr 12/2009-1/2010 (2009), s.95-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 86 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi