Four-node semi-EAS element in six-field nonlineartheory of shells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Four-node semi-EAS element in six-field nonlineartheory of shells

Abstrakt

W pracy sformułowano 4-węzłowy powłokowy element skończony dla konstrukcji powłokowych. Element opracowano w ramach nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok z niesymetrycznymi miarami odkształceń membranowych. Kinematyka powłoki jest opisana przez dwa pola: translacji i obrotów, przy czym wszystkie trzy parametry obrotu traktowane są jako niezależne. W wyniku tego sformułowany element nadaje się do analizy struktur powłokowych zawierających ortogonalne przecięcia płatów. Do usunięcia zjawiska blokady zastosowano technikę wzbogaconych odszktałceń. Zaproponowano pola wzbogacające odkształcenia, uwzględniające brak symetrii. Przeprowadzono symulacje numeryczne i porównano otrzymane wyniki z rozwiązaniami znanymi z literatury.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING nr 68, strony 1137 - 1179,
ISSN: 0029-5981
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Witkowski W.: Four-node semi-EAS element in six-field nonlineartheory of shells// INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING. -Vol. 68., nr. iss. 11 (2006), s.1137-1179
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi