Frakcje azotu organicznego w wywarze gorzelnianym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Frakcje azotu organicznego w wywarze gorzelnianym

Abstrakt

Wywar gorzelniany jest produktem ubocznym w procesie wytwarzania surowego spirytusu. W Polsce na jeden litr wyprodukowanego spirytusu powstaje od 9 do 14 litrów tego odpadu. Charakteryzuje się on wysokim ładunkiem ChZT oraz azotu ogólnego, występującego głównie w formie azotu organicznego. Przy wysokiej produkcji alkoholu stwarza to poważne problemy w zagospodarowaniu całej ilość powstającego wywaru. W pracy przedstawiono wyniki analiz składu pięciu wywarów gorzelnianych oraz odcieków powstających podczas ich odwirowania. Charakterystyka wywaru gorzelnianego oraz odcieków uzależniona była od składu oraz zawartości suchej masy wsadu wykorzystywanego w gorzelniach do produkcji alkoholu. W odciekach z odwirowania wywarów stwierdzono wysoki udział frakcji rozpuszczonej zawiązków organicznych (84 do 95% ChZT) oraz azotu organicznego (od 81 do 93% azotu ogólnego). W odniesieniu do frakcji azotu organicznego stwierdzono, że dla trzech z pięciu odcieków zdecydowanie dominowała frakcja rozpuszczona (DON), która stanowiła od 75 do 80% azotu organicznego. Natomiast dla dwóch pozostałych odcieków udział tej frakcji spadł do 40-50%, przy jednoczesnym wzroście udziału frakcji koloidalnej do 30-40%. Nie stwierdzono statystycznie istotnych zależności pomiędzy stężeniem frakcji DON i CON w odciekach, a innymi badanymi parametrami jakości odcieków lub wywarów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Wilińska A., Czerwionka K.: Frakcje azotu organicznego w wywarze gorzelnianym// Innowacje w inżynierii środowiska/ : , 2019, s.179-197
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 174 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi