Franchising jako instrument aktywizacji ekonomicznej podmiotów na rynku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Franchising jako instrument aktywizacji ekonomicznej podmiotów na rynku

Abstrakt

Celem artykuły jest przedstawienie franchisingu jako instrumentu wspomagającego funkcjonowanie przedsiębiorców oraz zwiększającego ich aktywność gospodarczą. W tym celu określono istotę funkcjonowania franchisingu w warunkach polskiej gospodarki. Przedstawiono liczbę systemów i placówek franczyzowych w latach 1995-2013, w tym z uwzględnieniem placówek bankowych. Stwierdzono, że zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw niekiedy powodują zmniejszenie zainteresowania systemami franczyzy, funkcjonującymi w poszczególnych branżach. Nie oznacza to jednak wycofania się franchisingu z całej gospodarki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 39 - 50,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G.: Franchising jako instrument aktywizacji ekonomicznej podmiotów na rynku// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 1 (2014), s.39-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi