Fretting w elementach maszyn. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fretting w elementach maszyn.

Abstrakt

Opisano fretting jako złożony proces zużywania warstw wierzchnich elementów maszyn.Podano definicje i uwarunkowania frettingu, jego klasyfikację i występowanie. Przedstawiono szczegółową charakterystykę procesu destrukcji warstw wierzchnich we frettingu, miejsce tego procesu w ogólnej klasyfikacji procesów zużywania oraz skutki i znaczenie frettingu.Przedstawiono analizę wpływu wymuszeń, warunków otoczenia i struktury węzłów tribologicznych na proces frettingu i jego przebieg. Scharakteryzowano metody ograniczania skutków frettingu oraz metody badań tego procesu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Neyman A.: Fretting w elementach maszyn. . Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2003.86 s.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 116 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi