Fretting wear of materials - methodological aspects of research - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fretting wear of materials - methodological aspects of research

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodyczne aspekty frettingowego zużywania materiałów. Rezultaty badań przeprowadzonych na stanowisku typu ''pin on disc'' wykonanym w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Białostockiej potwierdziły decydujący wpływ amplitudy oscylacji i wartości obciążenia na przebieg i charakter procesu zużywania. Wzrost wartości amplitudy powodował zmiany w warunkach tarcia. Wzrost wartości obciążenia przy stałej wartości amplitudy powodował zmianę przebiegu i charakteru procesu tarcia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Mechanica et Automatica nr 6, strony 1 - 4,
ISSN: 1898-4088
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kulesza E., Dąbrowski J., Sidun J., Neyman A., Mizera J.: Fretting wear of materials - methodological aspects of research// Acta Mechanica et Automatica. -Vol. 6., nr. nr 3 (2012), s.1-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi