From chemoresistance to cancer stem cells: the case of BRCP/ABCG2 half transporter - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

From chemoresistance to cancer stem cells: the case of BRCP/ABCG2 half transporter

Abstrakt

Ludzkie białko ABCG2 jest pompą typu ABC tworzącą homodimery i aktywnie transportującą leki i inne substraty naturalne i syntetyczne. Nadekspresja tego białko prowadzi do oporności na leki przeciwnowotworowe. Białko ABCG2 występuje w wielu formach zmutowanych, różniących się własnościami substratowymi, stąd istotne dla oporności na leki jest jaka forma genu i białka ABCG2 ulega nadekspresji w komórce. Ostatnie badania wskazują, że ABCG2 jest markerem tzw. komórek pierwotnych nowotworu i może to być jedną z przyczyn, dlaczego te komórki są oporne na chemoterapeutyki może być nadekspresja pompy ABCG2.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 54, strony 47 - 0,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Składanowski A.: From chemoresistance to cancer stem cells: the case of BRCP/ABCG2 half transporter// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 54., nr. Suppl. 4 (2007), s.47-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi