From DNA damage to G2 arrest: the many roles of topoisomerase II. W: Prog-ress in Cell Cycle Research. Ed. Meijer L., Jezequel A., Roberge M. London: Plenum Publ. Comp. Ltd**2003 vol. 5 chapt. 30 s. 295-300 Od uszkodzeń DNA do bloku w G2: wiele ról dla topoizomerazy II. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

From DNA damage to G2 arrest: the many roles of topoisomerase II. W: Prog-ress in Cell Cycle Research. Ed. Meijer L., Jezequel A., Roberge M. London: Plenum Publ. Comp. Ltd**2003 vol. 5 chapt. 30 s. 295-300 Od uszkodzeń DNA do bloku w G2: wiele ról dla topoizomerazy II.

Abstrakt

Inhibitory DNA topoizomerazy II sa jednymi z najbardziej szeroko stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi. Związki te indukuja pekniecia nici DNA i bloku progresji cyklu komorkowego w fazie G2. Jednak topoizomeraza II jest nie tylko celem molekularnym dla lekow przeciwnowtworowych ale enzym ten pelniwazna role w odpowiedzi komorkowej na dzialanie wielu lekow uszkadzajacych DNA. Topoizomeraza tworzy kompleksy molekularne z bialkami regulujacymi progresje cyklu komorkowego takimi jak p53, bailkiem zawierajacym motyw BRCT- TopBP1, 14-3-3 epsilon i kinaza mitotyczna Cdc2. Utworzenie kompleksu topoizomeraza II z kinaza Cdc2 prowadzi do kondensacji chromatyny w trakcie mitozy stad wplyw na interakcji pomiedzy tymi bialkami moze byc jednym z nowych sposobow na modulacje wchodzenia komorek w faze mitozy.

Cytuj jako

Autorzy (3)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi