Fronty wodne jako współczesny kierunek przekształceń przestrzennych w polskich portach morskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fronty wodne jako współczesny kierunek przekształceń przestrzennych w polskich portach morskich

Abstrakt

Polskie porty morskie przechodzą dynamiczny okres przemian swoich struktur organizacyjnych i przestrzennych. Rozpad wielkich, scentralizowanych państwowych organizmów portowych na wiele niezależnych przedsiębiorstw i instytucji, realizujących swoje różnorodne cele spowodował, że zaczęła się również różnicować przestrzeń portowa, ujawniając zarówno swoje braki (niedostatki w wyposażeniu w infrastrukturę, niski standard zagospodarowania, nieefektywność gospodarowania przestrzenią, chaos przestrzenny), jak i wyjątkowe walory lokalizacyjne sprzyjające rozwojowi wielu funkcji, które dotąd nie występowały szczątkowo w strukturach gospodarczych portów polskich (turystyka morska, sporty wodne, handel i usługi).

Autorzy (4)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 282 - 287,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Bańkowska B., Kiernikiewicz-Wieczorkiewicz J., Szwankowska B., Szwankowski S.: Fronty wodne jako współczesny kierunek przekształceń przestrzennych w polskich portach morskich// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2002), s.282-287
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi