Functional differential equations of second order. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Functional differential equations of second order.

Abstrakt

Praca dotyczy problemu brzegowego dla równań różniczkowo-funkcyjnych 2-go rzędu. Stosując metodę kwasilinearyzacji pokazano, że odpowiednio skonstruowane ciągi monotoniczne są zbieżne do jedynego rozwiązania danego problemu i ustalono szybkość tej zbieżności. Pokazano również pewną relację pomiędzy rozwiązaniami odpowiednich liniowych równań różniczkowo-funkcyjnych z warunkami brzegowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN nr 10, strony 291 - 298,
ISSN: 1370-1444
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Functional differential equations of second order. // BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN. -Vol. 10., (2003), s.291-298
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi