Fundusze UE w Gdańsku w latach 2004–2013 i ich wpływ na rozwój funkcji metropolitalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fundusze UE w Gdańsku w latach 2004–2013 i ich wpływ na rozwój funkcji metropolitalnych

Abstrakt

Trudno przecenić rolę funduszy Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój funkcji metropolitalnych w Polsce. Dużą część tych funduszy przeznacza się na inwestycje infrastrukturalne, co spowodowane jest wieloletnimi zapóźnieniami. Jednocześnie coraz większa waga przykładana jest do znaczenia jakie polityka spójności UE powinna odgrywać w podnoszeniu konkurencyjności i jakości życia w metropoliach. Rozdział opisuje rola funduszy europejskich we wzmacnianiu funkcji metropolitalnych i ich wpływ na rozwój polskich miast na przykładzie Gdańska. W pierwszej części omówiono politykę miejską i jej powiązanie z polityką spójności Unii Europejskiej oraz priorytety działań współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W następnej przeanalizowano rozwój funkcji metropolitalnych przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej w Gdańsku. Miast to, jako najważniejszy ośrodek północnej Polski, jest w ostatnich latach miejscem powstania wielu inwestycji wzmacniających metropolitalny jego charakter i wpływających na rozwój całej metropolii. Wyraźnie widać tworzenie się w przestrzeni sieci silnych usług metropolitalnych, mających zwiększyć konkurencyjność tego obszaru. W rozdziale szczegółowo przebadane zostały przykłady inwestycji z dziedziny kultury, sportu i rekreacji, takie jak: Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe, Europejskie Centrum Solidarności oraz Ergo Arena.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta: przykład Gdańska i Glasgow strony 211 - 223
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kamrowska-Załuska D.: Fundusze UE w Gdańsku w latach 2004–2013 i ich wpływ na rozwój funkcji metropolitalnych// W : Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta: przykład Gdańska i Glasgow/ ed. red. Bach- Głowińska J. Warszawa: Wolters Kluwer SA, 2015, s.211-223
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi